تبلیغات
دانشجویان مهندسی برق ورودی 87 - نمرات مخابرات 1 و آزالکترونیک1

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1389
سلام:
بفرمایید اینم نمرات مخابرات و آز الکترونیک:


 شماره دانشجویی

نمرات مخابرات 

8758301

15.5 

8758302 

16 

8758304 

17 

8758305 

15.5 

8758306 

15 

8758309 

14 

8758310

17.5

8758311

12.5

8758312 

14.5 

8758313 

10 

8758314 

14.5 

8758316 

14 

8758317 

18.25 

8758318 

15 

8758321 

18 

8758323 

15.5 

8758324

17.5

8758325 

17 

 8758326

 11

 8758327

 13

8759103 

20 

 

 شماره دانشجویی

نمرات آزالکترونیک1

8758301

18.5 

8758302 

19 

8758303

19

8758304 

19 

8758305 

18.5 

8758306 

18.5 

8758309 

18 

8758310

18.5

8758312 

18 

8758313 

16 

8758314 

17 

8758315

18.5

8758316 

20 

8758317 

18.5 

8758318 

18.5 

8758321 

20 

8758322

18.5

8758323 

19.5 

8758325 

18.5 

 8758326

 18

 8758327

 19

8759103 

 20 

 

 ...شرمنده یه خورده دیر شد؛ ظهر خواستم بزنم اما اینترنتم قطع شد

...... خوش باشید

.......یا حق

 ارسال توسط حسین فروزان
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin