تبلیغات
دانشجویان مهندسی برق ورودی 87 - ... Bayad Ha Va Nabayad Ha

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 16 بهمن 1389

... سلام و درود

three things in life that are never certain
  سه چیز در زندگی پایدار نیستند

 

Dreams
 رویاها
 
 
Success

 موفقیت ها
 
 
Fortune

 شانس

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
 


Three things in life that, once gone, never come back
   سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند
 
 Time
  زمان
 
 Words
  گفتار
 
 Opportunity
  موقعیت
 
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
 

 Three things that destroy us
  سه چیز ما  را نابود می کنند
 
  Arrogance
 تکبر
 
  Greed
 زیاده طلبی
 
  Anger
 عصبانیت
 
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
 
 Three things that build humans

سه چیز انسانها را می سازند
  
  Hard Work


  سخت کوشیدن
  
 Sincerity

 صمیمیت
 
  Commitment

 تعهد
 
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»  
  
   Three things in life that are most valuable  
 سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی
 
 Love

  عشق
 
 Self-Confidence

  اعتماد به نفس
 
 Friends

  دوستان
 
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
  
 Three things in life that may never be lost
   سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد
 
  Peace

 آرامش
 
  Hope

 امید
 
  Honesty

 صداقت
 
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 
  
  Happiness in our lives has three primary principles
  خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
 
  Experience of Yesterday

  تجربه از دیروز
 
 Use Today's

  استفاده از امروز
 
  Tomorrow's Hope

  امید به فردا
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 
 
Ruin in our lives is based on three principles
  تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
 
 Regretting Yesterday
   حسرت دیروز
 
 Waste Today
  اتلاف امروز
 
 Fear of Tomorrow

  ترس از فردا

 


سخن روز :  اشتیاق سوزان وسیله ای است لازم و ضروری برای رسیدن به هدفی که درزندگی دنبال می کنیم. ویلیام هازلیت
طبقه بندی: متفرقه، 
ارسال توسط علی شیخ زاده تکابی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin